BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


 Số:          /TB-ĐHNL-TCCB                        

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết dương lịch 2019

 

 

         

Căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ Thông báo 3238/TB-LĐTBXH năm 2018 về nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành,

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2019 như sau:

Công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019

Để đảm bảo an toàn, trước khi nghỉ lễ các đơn vị niêm phong và khóa các phòng không làm việc, các đơn vị có làm việc trong thời gian nghỉ phải bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ và những sự cố khác. Phòng Quản trị Vật tư bố trí bảo vệ trực trong thời gian nghỉ lễ, phối hợp với Đội Phòng cháy và chữa cháy Trường thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy nổ.

Trân trọng thông báo./.   
                             
Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH;

- Trưởng các đơn vị;

- Toàn thể CC, VC, NLĐ;

- Lưu HC, TCCB.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đ ã ký
 
 
GS. TS. Nguyễn Hay
 
 

 

Số lần xem trang: 229
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 (09-04-2019)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (01-03-2019)

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu chín năm bảy

Xem trả lời của bạn !