1. Lê Hoài Ninh - Tổ trưởng

Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ

ĐT: 0985.272.000

Email: lehoaininh@hcmuaf.edu.vn

 

2. Huỳnh Nguyệt Anh - Thành viên (kiêm nhiệm)

Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ 

Email: nguyetanh@hcmuaf.edu.vn

 

3. Trần Thị Hoàng Yến - Thành viên (kiêm nhiệm)

Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Email: tthyen@hcmuaf.edu.vn

 

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai bốn sáu sáu

Xem trả lời của bạn !