Tổ pháp chế - Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng 305 - Khu Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM

Điện thoại: 028.3896.3341

Email: phapche@hcmuaf.edu.vn

Web: pc.hcmuaf.edu.vn

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba không hai bảy

Xem trả lời của bạn !